������LKOKUL


TAMAMLAYICI EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLAYICI EĞİTİM PROGRAMI

Kocatürk Okullarında amacımız 21. Yüzyılın gereklerine uygun, bu doğrultuda kendisinin ve başkalarının hak ve özgürlüklerine duyarlı, çağdaş, öz güveni yüksek, her alanda bilgili, risk alabilen, araştırmayı seven, sorgulayan, prensipli, problem çözme becerisi gelişmiş, bilimsel ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmektedir. Bu nedenle öğrenmeyi kolaylaştıran ve zevkli hale getiren iletişim odaklı modern eğitimin yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

  • 2021-10-15
  • 10
PAYLAŞ